Wykłady online w Muzeum Etnograficznym

↡ Wykłady online [27.11.2021]: „Uzdrowiska Dolnego Śląska na kartach pocztowych ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu” – Paulina Suchecka

↡ Wykłady online [30.03.2021]: „Złota era kina jidysz w Polsce” – Tamara Włodarczyk

↡ Wykłady online [23.03.2021]: „Przestrzenie chasydyzmu” – prof. Marcin Wodziński

↡ Wykłady online [14.02.2021]: „O miłości ludowej” – Paulina Suchecka

↡ Wykłady online [1.12.2020]: „Makatka. Aktywizm i kontrkultura” – Olga Budzan

— Filmy z cyklu ARTEfakty ➸
— Muzeum online ➸

 

print