TRADYCYJNE ŚWIĘTA CHIŃSKIE

Wystawa przedstawia najważniejsze święta utrwalone od ponad 3 tys. lat w chińskiej tradycji, będącej swoistą fuzją elementów wywodzących się z różnych ceremoniałów: konfucjańskiego, taoizmu, buddyzmu, a także z pierwotnych wierzeń i obrzędów związanych z pracami na roli i kultem przodków. Kultywowanie świat jest dla Chińczyków nie tylko ważnym znakiem przynależności do wielkiej chińskiej społeczności, ale też zaspokojeniem potrzeb duchowych i działaniem jednoczącym rodziny. Na wystawie zaprezentowane będą przedmioty zwiazane z tradycyjnymi świetami, m.in. latawce, wycinanki, kukiełki, maskotki, figurki z Teatru Cieni, elementy świątecznego stroju, instrumenty muzyczne, wyroby ceramiczne i kartki świąteczne. ZAPRASZAMY

print