Starożytne metody pracy z umysłem i ich zastosowanie we współczesnym świecie

Godz.17 00
wykład wygłosi mgr Szymon Jabłoński.
Wykład jest kontynuacją stałego cyklu prezentacji na temat kultury i religii Tybetu.

print