Śląskie pomniki nagrobne doby średniowiecza

14.01, g. 15:00

Wykład prof. Romualda Kaczmarka (UWr) towarzyszący wystawie czasowej „Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne”

Spotkanie z historykiem sztuki, specjalistą w dziedzinie sztuki średniowiecza, prof. Romualdem Kaczmarkiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, będzie okazją do poznania bogatego zespołu średniowiecznych pomników nagrobnych z terenów Dolnego Śląska, a także przykładów podobnych realizacji powstałych w Europie. Omówione zostaną formy i funkcje pomników nagrobnych dedykowanych książętom, księżnym, rycerzom czy duchownym i poddana ocenie ich jakość artystyczna.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, spotkanie w sali audiowizualnej (s. 116), wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print