Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne


28 listopada 2023 – 24 marca 2024

Kuratorzy wystawy: Agata Stasińska, Mateusz Tomyślak


Związane ze średniowiecznym Śląskiem wyjątkowe metalowe płyty nagrobne oraz pochodzące z nich aplikacje po raz pierwszy pokazane zostały na wystawie muzealnej.

Wśród prezentowanych obiektów znajdują się m.in. biskupie płyty nagrobne z wrocławskiej katedry pw. św. Jana Chrzciciela oraz konserwowana w latach 2020–2021 płyta nagrobna księcia Wacława żagańskiego z kościoła pw. św. Barbary we Wrocławiu ze zbiorów MNWr.

Celem kuratorów jest również zaprezentowanie problematyki technologicznej i konserwatorskiej – ekspozycję poprzedziły bowiem odpowiednie w tym zakresie prace i badania. Istotną częścią wystawy jest również próba uchwycenia i przedstawienia różnych aspektów kultury średniowiecznej związanych z podejściem ówczesnych do tematu śmierci i okazywanych wobec niej postaw. Kwestii tej posłużyły zarówno zasygnalizowane już w tytule wystawy poradniki ars moriendi, jak też obiekty związane z prywatną dewocją oraz rolą świętych patronów w życiu wiernych.

↡ Fotograficzna relacja z wernisażu (27.11.2023)

Fot. A. Podstawka

Ślaska ars moriendi

↡ Harmonogram wydarzeń towarzyszących wystawie

Wykłady popularnonaukowe oraz spacery tematyczne
▶ 2.12.2023, g. 12.00
Średniowieczny ceremoniał pogrzebowy książąt śląskich, a ich nagrobki
prowadzenie: dr Jacek Witkowski (UWr)

▶ 3.12.2023, g. 13.00
Anielska ochrona i diabelskie kuszenie, czyli o ilustracjach w średniowiecznych traktatach ars moriendi
prowadzenie: Agata Stasińska

▶ 14.01.2024, g. 13.00
Śląskie pomniki nagrobne doby średniowiecza
prowadzenie: prof. Romuald Kaczmarek (UWr)

▶ 17.02.2024, g. 15.00
Szlakiem „dobrej śmierci” – spacer tematyczny po wystawie „Sztuka sląska XIV–XVI wieku”
prowadzenie: Grzegorz Wojturski

▶ 23.03.2024, g. 12.00
Średniowieczne nagrobki na Śląsku w barokowych wnętrzach
prowadzenie: dr Dariusz Galewski

Oprowadzania po wystawie
▶ 9.12.2023, g. 13.00
Oprowadzanie z tłumaczeniem na polski język migowy — Grzegorz Wojturski, Elżbieta Resler

▶ 10.12.2023, 14.01.2024, 17.02.2024, 23.03.2024 — g. 13.00
Oprowadzanie kuratorskie — Agata Stasińska

Koncerty
▶ 2.12.2023, g. 15.00
Consurge jubilans. Kult Jadwigi i innych świętych kobiet w repertuarze muzycznym średniowiecznego Śląska — zespół Vox Imaginaria w składzie: Julieta Gonzalez-Springer – śpiew, Ryszard Lubieniecki – portatyw, clavisimbalum

Zajęcia dla dzieci i młodzieży
▶ 20.01.2024, g. 10.30
Taniec szkieletów — warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat, prowadzenie: Sławomir Ortyl

▶ 24.02.2024, g. 10.30
Śmierć bramą życia — zajęcia dla dzieci w wieku 6–12 lat, prowadzenie: Michał Pieczka

▶ 23.03.2024, g.10.30
Motywy architektoniczne na śląskich płytach nagrobnych — warsztaty plastyczne dla młodzieży w wieku 12–17 lat, prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć

■ Spacerem przez wystawę ➸
■ Katarzyna Sielicka „Kazali się deptać” [„Spotkania z Zabytkami” | 5.12.2023] ➸

 

print