Propaganda polityczna w sztuce śląskiej II poł. XVIII w. Nowy styl, nowe metody i nowe wyzwania

14.10, g. 16:00

Wykład dr. hab. Piotra Oszczanowskiego towarzyszący wystawie „Szaleństwo rokoka! Fascynacja rokokiem na Śląsku (XVIII–XXI w.)

W XVIII w. w wyniku trzech wojen o panowanie nad Śląskiem (pomiędzy monarchią Habsburgów ze stojącą na jej czele cesarzową Marią Teresą a Prusami Hohenzollernów reprezentowanymi przez młodego, utalentowanego i niezwykle ambitnego władcą Fryderyka II Wielkiego) większość tej krainy razem z ziemią kłodzką przeszły we władanie Prus. W czasie tych wojen (1740–1742, 1744–1745 oraz 1756–1763) Śląsk stał się areną ważnych wydarzeń militarnych i politycznych, a długość trwania konfliktu sprawiła, że ogromną rolę w budowaniu postaw ludności śląskiej i wyznaczaniu celów Fryderyka II odegrała propaganda polityczna. To przy jej użyciu, za sprawa jej perswazyjnego charakteru, kreowano nowy status polityczny ziem, przekonywano mieszkańców Śląska do lojalności względem nowego władcy. Historia pokazała, że ci, którzy jeszcze niedawno byli poddanymi władzy Habsburgów, ostatecznie pogodzili się z nowym porządkiem politycznym. Kończący ów okres pokój w Hubertusburgu (15 lutego 1763 r.) potwierdził zdobycze terytorialne Fryderyka II, triumf jego siły militarnej i skuteczność działań propagandowych.

Spotkanie w Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu, wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print