Poczet królów polskich


24 czerwca – 2 listopada 2023

Fot. M. Lorek

Kuratorka wystawy: Natalia Sienkiewicz


Prezentacja słynnego cyklu 44 rysunków Jana Matejki przedstawiających portrety królów, królowych oraz książąt polskich – tym wyjątkowym wydarzeniem Muzeum Narodowe we Wrocławiu świętuje Rok Jana Matejki.

Dzieło, które w niezwykły sposób zawładnęło historyczną wyobraźnią całych pokoleń Polaków, powstało w końcu XIX w. tuż przed śmiercią Mistrza Jana. „Poczet”, pokazywany niezwykle rzadko ze względów konserwatorskich, jest – obok Panoramy Racławickiej i cyklu „Warszawa” Artura Grottgera – jednym ze skarbów narodowych znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Wydarzenia Roku Matejki rozpoczną się 24 czerwca w 185. rocznicę urodzin Jana Matejki, a zakończą 2 listopada, dzień po 130. rocznicy śmierci artysty. Obchodom towarzyszyć będą spotkania edukacyjne:
— 24.06, g. 12.00 – „Jan Matejko. Poczet królów polskich i jego znaczenie dla świadomości narodowej Polaków” – wykład
— 28.10, g. 11.00 – „Spotkanie z Janem Matejką” – zajęcia dla dzieci
— 28.10, g. 12.00 – „Szlakiem Jana Matejki po Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W hołdzie mistrzowi w 130. rocznicę śmierci artysty” – spacer tematyczny po wystawie „Sztuka polska XVII–XIX w.”

W zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu znajduje się 61 prac Jana Matejki: 51 dzieł w Dziale Grafiki i Rysunku MNWr (wśród nich „Poczet królów polskich”) oraz 10 obrazów w Dziale Malarstwa.

■ Fotorelacja z konferencji prasowej ↡

Fot. M. Lorek

■ Więcej wydarzeń towarzyszących wystawie ➸
■ Grzegorz Wojturski: „Poczet królów polskich Jana Matejki” ➸
■ Daria Kordowska: „Władcy Polski Jana Matejki w ochronnych przyłbicach” ➸
 

print