Działania naukowe

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to nie tylko przestrzeń, w której prezentowane są zwiedzającym bezcenne dla naszej kultury i dziedzictwa narodowego dzieła sztuki; nie tylko miejsce, w którym organizowane są jakże ciekawe i cieszące się wielką popularnością zajęcia edukacyjne; nie tylko pracownie, w których konserwowane są liczne i wymagające tego zabytki – to także ważny ośrodek badań naukowych.

Każda nowopowstająca wystawa, każda wydawana przez muzeum publikacja, każda podjęta konserwacja przynosi wymierne efekty naukowe. Kompetencja kadry pracowników merytorycznych oraz ich imponujące doświadczenie w badaniu dzieł sztuki, które powierzone zostały ich pieczy, jest gwarantem jakości tych badań.

Od początku istnienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu szczególną wagę przywiązywano do publikacji katalogów zbiorów własnych. Dzisiaj wrocławskie muzeum należy do wiodących placówek w kraju, które w tak szerokim zakresie upubliczniły swoją kolekcję. Za każdym razem jest to imponujący wysiłek badawczy, a jego efekty uznawane są za podstawę wiedzy na temat najwartościowszych dzieł sztuki naszego miasta, regionu kraju i dzieł pochodzących z całej Europy.

Z wielką konsekwencją badamy także dawne zasoby muzealne Wrocławia, stwarzamy i wprowadzamy nowoczesne standardy edukacyjne, podejmujemy się niezwykle skomplikowanych konserwacji dzieł sztuki.

Wszystko to zaświadcza o naszym wielkim zaangażowaniu w działania naukowe. Dzisiejsze muzeum bez nich po prostu nie może istnieć!

print