Badanie polskich strat wojennych

Opracowanie archiwalnej dokumentacji dawnych wrocławskich muzeów związanej z dziełami sztuki średniowiecznej na Śląsku

W ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” Muzeum Narodowe we Wrocławiu w latach 2018–2019 prowadzi kwerendy mające na celu skompletowanie i opracowanie rozproszonej archiwalnej dokumentacji dawnych wrocławskich muzeów oraz służb konserwatorskich związanych z dziełami sztuki średniowiecznej. Badaniami objęta jest związana ze Śląskiem drewniana i kamienna rzeźba romańska i gotycka oraz dzieła malarstwa tablicowego. Podczas prowadzonych badań szczególny nacisk kładziony jest na obiekty utracone.


Fotografia archiwalna ze zbiorów Działu Dokumentów Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Dzieła znajdujące się przez zakończeniem II wojny światowej w zbiorach Schlesisches Museum für Kunstgewerbe und Altertümer oraz Schlesisches Museum der bildenden Künste tworzą obecnie trzon kolekcji sztuki średniowiecznej Muzeum Narodowego we Wrocławiu. O jej kształcie decydują również obiekty pochodzące z licznych śląskich świątyń, ukazujące pełne spektrum ówczesnej twórczości artystycznej regionu.

Badania proweniencyjne poświęcone wrocławskiej kolekcji sztuki średniowiecznej, prowadzone od wielu lat i sukcesywnie publikowane, pozwalają nie tylko prześledzić historię należących do niej dzieł, lecz dostarczają również odpowiedzi na pytania dotyczące oryginalnego miejsca ich przechowywania, co niejednokrotnie pozwala odczytać pierwotną funkcję obiektu. Niekiedy również – w przypadku tych dzieł, które poprzez burzliwe losy historii zatraciły swój charakter – pozwalają poznać ich pierwotną formę i na nowo odkrywać piękno i kunszt ich wykonania. Dzięki badaniom tym jest w końcu możliwe dotarcie do śladów tych obiektów, które uznaje się na zaginione, a które do czasów II wojny światowej pozostawały w kolekcjach muzealnych lub we wnętrzach śląskich świątyń.

Informacje dotyczące zgromadzonego w wyniku prowadzonych kwerend materiału udostępnione zostaną wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznego katalogu w Bibliotece Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Katalog ten prezentował będzie opisy licznych średniowiecznych dzieł – zarówno istniejących jak i zaginionych – które na przestrzeni lat związane były z wrocławskimi kolekcjami, oraz zestawiał informacje dotyczące zachowanej dokumentacji konserwatorskiej i fotograficznej, z włączeniem tej już opublikowanej w internecie. Skompletowane w ten sposób materiały stanowić będą nie tylko punkt wyjścia dla dalszych badań nad kolekcjami wrocławskich muzeów, lecz pozwolą również zweryfikować listę strat wojennych z bazy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Agata Stasińska

Więcej wpisów:
— Mędrcy, Magowie, Astrologowie… Figury Trzech Króli z Drożkowa ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu ➸
— Niepodobna do siebie Madonna, czyli o podwójnej figurze Marii z Dzieciątkiem z kościoła wrocławskich dominikanów ➸
— Wrocławski Chrystus na osiołku – średniowieczny bohater Niedzieli Palmowej ➸
— Artystyczny recykling, czyli o przekształcaniu średniowiecznych dzieł przez późniejsze pokolenia ➸
— Badania proweniencyjne – czy to w ogóle ma sens? ➸


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

print