Obrazy ludowe na Śląsku

Na wystawie zaprezentowano ok. 100 – wykonanych w różnych technikach i stylistyce – obrazów z liczącej 868 obiektów kolekcji Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu. Przeważają wśród nich obrazy malowane na desce, blasze, szkle i płótnie, ale są także kompozycje umieszczane na kanwie papierowej; kapliczki i relikwiarze. Na szczególną uwagę zasługują obrazy na szkle pochodzące głównie z Podsudecia, ale także z Kotliny Kamiennogórskiej i Pogórza Izerskiego, w tym także z tłem lustrzanym. Ikonografia wszystkich obrazów związana jest z katolicyzmem, zdominowały ją przedstawienia całej plejady świętych – patronów strzegących człowieka przed różnymi zagrożeniami, wizerunki Świętej Rodziny, Marii i Chrystusa oraz Trójcy Świętej. Wiele z nich nawiązuje bezpośrednio do wzorów zaczerpniętych z otaczanych kultem obrazów i rzeźb z śląskich miejscowości pielgrzymkowych. Niosą one ze sobą nie tylko szczególny program artystyczny, ale
i edukacyjny. Rozkwit tej dziedziny twórczości na Śląsku przypadał na okres od połowy wieku XVIII do początków XX – prezentowana obecnie jest ona nie tylko świadectwem poszukiwania transcendencji, ale też szczególnym dokumentem epoki, w której zaistniała.

print