Najpiękniejsza szopka betlejemska 2012

Pokonkursowa wystawa szopek dziecięcych zorganizowana przez Młodzieżowy Dom Kultury „Śródmieście” i Galerię Twórczości Plastycznej Młodych. Wystawę poprzedzają zorganizowane w Muzeum obrady jury XX Wojewódzkiego Konkursu Rzeźbiarskiego dla dzieci i młodzieży. Wernisaż 14.12.2012

print