„Lichtungen” Roberta Sochackiego

Specjalnie dla Pawilonu Czterech Kopuł na wystawę „Szaleństwo rokoka!” stworzona została praca, która zaprasza w hybrydowy świat rzeczywistości historycznej i współczesnej.

Dzieło pokazuje dialog między rokokiem a współczesnością. Jej autor, Robert Sochacki, wykładowca wrocławskiej ASP, zbudował narrację wokół zagadnień związanych ze stylem rokoko. Dysponując fotografiami udostępnionymi przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu, artysta snuje wielowarstwową opowieść będącą swego rodzaju konwersacją między przeszłością a współczesnością. Skupiając się na interpretacji społeczno-socjologicznej, bada problematykę feminizmu, samoidentyfikacji oraz relacji human non human.

Fot. R. Sochacki

Oparta na pałacowych wnętrzach kompozycja skonstruowana jest za pomocą odbić lustrzanych nawiązujących do sal pałacu Amalienburg w Monachium. Ten rodzaj budowania wnętrza idealnie łączy się z zagadnieniem immersyjności, czyli zanurzenia zmysłów w przestrzeni.

Przekształcając sceny nie tylko z obrazów, ale również wykorzystując elementy mebli, porcelany i innych przedmiotów codziennego użytku Sochacki tworzy kompozycję, która opiera się presji czasu, nawiązując do rokokowego motta „Zabawy dla zabawy”.

Multimedialne dzieło wciąga widza w narrację również za pomocą dźwięku. Tutaj odbiorca wchodzi w rolę wędrowca, który odkrywa kolejne elementy kompozycji i świata rokoka!

Aleksandra Szwedo, Dział Fotografii MNWr

■ Zoom na muzeum – zapraszamy również do lektury innych tekstów ➸
 

print