Użyczenia obiektów

Informujemy, że w Muzeum Narodowym we Wrocławiu przyjęto zasadę, zgodnie z którą wszystkie instytucje ubiegające się o użyczenie obiektów z kolekcji naszego Muzeum powinny przesyłać prośby o użyczenie zawierające pełną listę obiektów – z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem, licząc od daty otwarcia planowanej wystawy. W przypadku późniejszego zgłoszenia należy liczyć się z odmową wypożyczenia.

Kontakt:
inwentarze@mnwr.pl

 

print