Udogodnienia dla osób o specjalnych potrzebach

Deklaracja dostępności Muzeum Narodowego we Wrocławiu ➸
Deklaracja dostępności serwisu ➸
Dostępność Plus ➸

Aktualności – spotkania i warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami ➸
Audiodeskrypcja dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu ➸
Opis dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu w PJM ➸

Jak przygotować się do wizyty w Pawilonie Czterech Kopuł Jak przygotować się do wizyty w Muzeum Narodowym we Wrocławiu Jak przygotować się do wizyty w Muzeum Etnograficznym

↡ Zaproszenia do Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z Oddziałami w Polskim Języku Migowym

Tłumaczenie PJM: Elżbieta Resler, realizacja: Agata Iżykowska-Uszczyk

Koordynator do Spraw Dostępności w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wraz z Odziałami

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. na podstawie art.14.1 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696), w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oraz jego Oddziałach funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności pełni Agata Iżykowska-Uszczyk (agata.izykowska@mnwr.pl).

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Muzeum Narodowe i jego Oddziały
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • monitorowanie działalności Muzeum i jego Oddziałów, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

■ Muzeum Narodowe we Wrocławiu – Gmach Główny
Gmach Głównypl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. 71 372 51 50, e-mail: sekretariat@mnwr.pl

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zapewnia częściowy dostęp osobom z niepełnosprawnością. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z pochylni znajdującej się przed głównym wejściem do budynku (oznakowane) oraz skorzystać z podnośnika w przestrzeni muzeum, który umożliwi dostanie się do szatni, księgarni, kawiarni oraz wystawy czasowej na parterze. W budynku znajduje się winda komunikująca głosowo oraz wyposażona w przyciski brajlowskie. Przy wejściu do muzeum znajduje się utwardzone wejście, ciągi piesze o szerokości min. 1,5 m. Drzwi wejściowe do budynku są odpowiedniej szerokości. W przestrzeni budynku ciągi komunikacyjne są optymalnej szerokości i wolne od przeszkód. Drzwi wewnątrz są oznakowane. Schody są wyposażone w poręcze, jednak nie są one przedłużone o 0,3 m. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, natomiast krawężniki nie są wyższe niż 2 cm. Drzwi wejściowe na wystawy stałe tylko w części spełniają wymogi szerokości dla osób poruszających się na wózkach (są wąskie, klamka jest wysoko). W kasie zainstalowano pętlę indukcyjną. Muzeum posiada również słuchawki wyciszające dla osób wysokowrażliwych. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze oraz na pierwszym i drugim piętrze. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia oraz wypustek i taśm dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Na nowej wystawie stałej „Cudo–Twórcy” na trzecim piętrze znajdują się tyflografiki dla osób z niepełnosprawnością wzroku przedstawiające niektóre prezentowane tam eksponaty. Muzeum pracuje również nad wprowadzeniem przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób autystycznych oraz pokoju dla matek z dziećmi. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępność architektoniczna

 1. Stworzono miejsce wypoczynku
 2. Częściowo oznakowano drzwi (w trakcie realizacji)
 3. Częściowo zrealizowano piktogramy (w trakcie realizacji)

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 1. Została podjęta stała współpraca z tłumaczem PJM, każdy z oddziałów pozyskał również film informacyjny w PJM znajdujący się na stronie mnwr.pl (w filmie zamieszczone są najważniejsze informacje odnośnie instytucji, sposób zakupu biletów oraz kontakt do koordynatora)
 2. W kasie muzeum zamontowana została pętla indukcyjna
 3. Zapewnienie systemu FM
 4. Opublikowanie na stronie przedprzewodników
 5. Złożony został wniosek o zakup pętli indukcyjnej w ramach programu Kultura Dostępna
 6. Stała oferta edukacyjna dla osób z niepełnosprawnościami
 7. Zapewnienie dostępnych wydarzeń dla wszystkich wystaw czasowych realizowanych w muzeum

Dostępność cyfrowa

 1. Zamieszczenie wszystkich informacji dla osób ze specjalnymi potrzebami w podzakładce na stronie mnwr.pl ➸
 2. Dodanie tekstów alternatywnych przy multimediach zamieszczanych na stronie
 3. Treści zamieszczane na stronie mnwr.pl dostosowane do ETR
 4. Napisy przy materiałach filmowych zamieszczanych na stronie
 5. Treści możliwe do maszynowego odczytania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku

■ Muzeum „Panorama Racławicka”
Panorama Racławickaul. J. E. Purkyniego 11
50-155 Wrocław
tel. 501 59 88 32 lub 71 344 23 44, e-mail: biuro@panoramaraclawicka.pl

Muzeum „Panorama Racławicka” zapewnia częściowy dostęp dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do Muzeum znajduje się utwardzone wejście, ciągi pisze o szerokości min. 1,5 m. Drzwi wejściowe do budynku są odpowiedniej szerokości. W przestrzeni budynku ciągi komunikacyjne są optymalnej szerokości i wolne od przeszkód. Drzwi wewnątrz są oznakowane. Schody są wyposażone w poręcze, jednak nie są one przedłużone o 0,3 m. W budynku znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się również miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu głównego wejścia do budynku. Sama droga do miejsc postojowych do budynku jest wolna od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm. W budynku znajduje się pochylnia przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami spełniająca warunki określone w przepisach odrębnych. W kasie zainstalowano pętlę indukcyjną. Muzeum posiada również słuchawki wyciszające dla osób wysokowrażliwych. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia oraz wypustek i taśm dla osób z niepełnosprawnością wzroku. W części budynku część powierzchni jest oznaczona kolorystycznie oraz fakturą w celu informowania o zmianie poziomu danej nawierzchni. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne są oznaczone piktogramami. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Brakuje systemu informacji wizualnej i dotykowej (tyflomapa) lub głosowej.

Dostępność architektoniczna

 1. Podnośniki dla osób poruszających się na wózkach
 2. Pochylnie umożliwiające dostanie się do toalety dla osób z niepełnosprawnościami
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami w pełni dostosowane
 4. Kasa biletowa, szatnia oraz księgarnia z kontuarem odpowiednio obniżona
 5. Dostępność wózka dla osób z trudnościami w poruszaniu się
 6. Oznakowanie przestrzeni, piktogramy

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 1. Została podjęta stała współpraca z tłumaczem PJM, każdy z oddziałów pozyskał również film informacyjny w PJM znajdujący się na stronie mnwr.pl (w filmie zamieszczone są najważniejsze informacje odnośnie instytucji, sposób zakupu biletów oraz kontakt do koordynatora)
 2. W kasie muzeum zamontowana została pętla indukcyjna
 3. Możliwość wypożyczenia przewodnika z PJM lub z audiodeskrypcją
 4. Zapewnienie systemu FM

Dostępność cyfrowa

 1. Zamieszczenie wszystkich informacji dla osób ze specjalnymi potrzebami w podzakładce na stronie mnwr.pl ➸
 2. Dodanie tekstów alternatywnych przy multimediach zamieszczanych na stronie
 3. Treści zamieszczane na stronie mnwr.pl dostosowane do ETR
 4. Napisy przy materiałach filmowych zamieszczanych na stronie
 5. Treści możliwe do maszynowego odczytania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku

■ Muzeum Etnograficzne
Muzeum Etnograficzneul. R. Traugutta 111–113
50-419 Wrocław
tel. 71 344 33 13, e-mail: muzeum@muzeumetnograficzne.pl

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu zapewnia częściowy dostęp dla osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do Muzeum znajduje się utwardzone wejście, ciągi pisze o szerokości min. 1,5 m. Drzwi wejściowe do budynku nie są odpowiedniej szerokości. W przestrzeni budynku ciągi komunikacyjne nie są wolne od przeszkód. Drzwi wewnątrz są oznakowane. Schody nie są szerokości większej niż 4 metry. Schody są wyposażone w poręcze, jednak nie są one przedłużone o 0,3 m. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się również miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami w pobliżu głównego wejścia do budynku. Sama droga do miejsc postojowych do budynku jest wolna od przeszkód, w tym krawężników wyższych niż 2 cm. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia oraz wypustek i taśm dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne są oznaczone piktogramami. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Brakuje systemu informacji wizualnej i dotykowej (tyflomapa) lub głosowej. Brakuje osobnego pomieszczenia do opieki nad dzieckiem. W kasie zainstalowano pętlę indukcyjną. Muzeum posiada również słuchawki wyciszające dla osób wysokowrażliwych.

Dostępność architektoniczna

 1. Pochylnia umożliwiająca dostanie się do budynku
 2. Oznakowanie schodów

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 1. Została podjęta stała współpraca z tłumaczem PJM, każdy z oddziałów pozyskał również film informacyjny w PJM znajdujący się na stronie mnwr.pl (w filmie zamieszczone są najważniejsze informacje odnośnie instytucji, sposób zakupu biletów oraz kontakt do koordynatora)
 2. W kasie muzeum zamontowana została pętla indukcyjna
 3. Zapewnienie systemu FM
 4. Opublikowanie na stronie przedprzewodników
 5. Stała oferta edukacyjna dla osób z niepełnosprawnościami
 6. Zapewnienie dostępnych wydarzeń dla wszystkich wystaw czasowych realizowanych w muzeum

Dostępność cyfrowa

 1. Zamieszczenie wszystkich informacji dla osób ze specjalnymi potrzebami w podzakładce na stronie mnwr.pl ➸
 2. Dodanie tekstów alternatywnych przy multimediach zamieszczanych na stronie
 3. Treści zamieszczane na stronie mnwr.pl dostosowane do ETR
 4. Napisy przy materiałach filmowych zamieszczanych na stronie
 5. Treści możliwe do maszynowego odczytania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku

■ Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Pawilon Czterech Kopułul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław
tel. 71 712 71 89, e-mail: pawilon@mnwr.pl

Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej zapewnia dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Dojście do budynku pozbawione jest utrudnień pod postacią krawężników bądź innych przeszkód. Jest możliwość samodzielnego dotarcia od miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością do głównego wejścia do budynku. Wejście do budynku możliwe jest przy użyciu alternatywnego wejścia, czyli specjalnego podnośnika.
Pozostała przestrzeń muzeum w pełni spełnia wymogi architektoniczne w kwestii dostępności. Znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością, przestrzeń jest jednopoziomowa, co sprzyja samodzielnemu poruszaniu się po przestrzeni. Od wejścia poprowadzone są ścieżki dla osób niewidomych i niedowidzących razem z punktami uwagi. Przy wejściu znajduje się dotykowa i głosowa mapa kierująca osoby z niepełnosprawnością. Brakuje instalacji alarmowej przeciwpożarowej ze świetlną sygnalizacją zagrożenia. Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym. Muzeum posiada miejsce wyciszenia dla osób ze spektrum autyzmu. W przestrzeni wystaw czasowych znajdują się tabliczki informujące o pojawiających się w salach multimediach. W kasie muzeum zainstalowana została pętla indukcyjna. W szatni można wypożyczyć słuchawki wygłuszające dla osób wysokowrażliwych.
Więcej informacji ➸

Dostępność architektoniczna

 1. Zostały wyznaczone punkty i drogi ewakuacyjne piktogramami, tak samo toalety i bramki zostały oznaczone.
 2. Zostało stworzone miejsce chwilowego wypoczynku.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

 1. Została podjęta stała współpraca z tłumaczem PJM, każdy z oddziałów pozyskał również film informacyjny w PJM znajdujący się na stronie mnwr.pl (w filmie zamieszczone są najważniejsze informacje odnośnie instytucji, sposób zakupu biletów oraz kontakt do koordynatora)
 2. W kasie muzeum zamontowana została pętla indukcyjna
 3. Zapewnienie systemu FM
 4. Stworzenie „cichego pokoju” w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł
 5. Opublikowanie na stronie przedprzewodników
 6. Stała oferta edukacyjna dla osób z niepełnosprawnościami
 7. Zapewnienie dostępnych wydarzeń dla wszystkich wystaw czasowych realizowanych w muzeum

Dostępność cyfrowa

 1. Zamieszczenie wszystkich informacji dla osób ze specjalnymi potrzebami w podzakładce na stronie mnwr.pl ➸
 2. Dodanie tekstów alternatywnych przy multimediach zamieszczanych na stronie
 3. Treści zamieszczane na stronie mnwr.pl dostosowane do ETR
 4. Napisy przy materiałach filmowych zamieszczanych na stronie
 5. Treści możliwe do maszynowego odczytania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku

 

print