Kontakty do oddziałów

■ Panorama Racławicka
Muzeum „Panorama Racławicka”
ul. J. E. Purkyniego 11
50-155 Wrocław

bilety: +48 501 59 88 32, 71 344 23 44
sekretariat: +48 71 343 36 39
centrala: +48 71 344 16 61/62
biuro@panoramaraclawicka.pl

Więcej kontaktów ➸


 
■ Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław

NIP 897-190-01-76

sekretariat: +48 71 343 56 43
centrala: +48 71 372 51 50/51, 53, 56
faks: +48 71 372 51 59
sekretariat@mnwr.pl

Więcej kontaktów ➸


 
■ Muzeum Etnograficzne
ul. R. Traugutta 111-113
50-419 Wrocław

+48 71 344 33 13
+48 71 342 12 67
muzeum@muzeumetnograficzne.pl

Więcej kontaktów ➸


 
■ Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

+48 71 712 71 81 (-89)
bilety: +48 71 712 71 89
+48 71 372 51 50 (-51, -53) wew. 223
pawilon@mnwr.pl

Więcej kontaktów ➸

 

print