Pracownia Konserwacji Tkanin

Pracownia Konserwacji Tkanin została utworzona w latach 60-tych XX w. Przeprowadzane są w niej konserwacje na potrzeby wystaw stałych i czasowych. Trafiają tu zabytki nie tylko z Działu Tkanin i Ubiorów, ale również z Działu: Sztuki Dalekiego Wschodu, Techniki, Oręża, Mebli, Sfragistyki, Sztuki Śląskiej XII–XV wieku, Grafiki, Biblioteki…
Pod opieką Pracowni są również obiekty z Muzeum Etnograficznego oraz z Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, a także tekstylia w Magazynach Zbiorów. Często są to obiekty wykonane nie w pełni z tkanin, ale takie, w których jeden z elementów jest tekstylny.

Diana Jędrysek-Skotnicka – starszy konserwator
diana.jedrysek@mnwr.pl

Kontakt:

Pracownia Konserwacji Tkanin
Muzeum Narodowe we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
tel. 71 372 51 50 wew. 233

print