Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla

Sybilla jest najważniejszą w Polsce formą uznania osiągnięć w muzealnictwie krajowym, służąc przy okazji propagowaniu najlepszych wzorów działalności muzealnej i śledzeniu kierunków jej rozwoju.

Muzea działające oraz realizujące zadania statutowe w kraju i poza jego granicami nagradzane są w ramach sześciu kategorii konkursowych: konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, edukacja, projekty naukowo-badawcze, nowe i zmodernizowane wystawy stałe, wystawy czasowe i inwestycje. Przyznawana jest również nagroda publiczności.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którego rolą jest wyznaczanie standardów w muzealnictwie, kreowanie warunków jego rozwoju, upowszechnianie jego osiągnięć jak również sieciowanie polskich muzeów.

Oto zgłoszenia wystaw oraz działań muzealnych przygotowanych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu:


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013

 

print