Interdyscyplinarna konferencja naukowa SZLACHTA CZĄSTKOWA W OBRAZIE WSI

Interdyscyplinarna konferencja naukowa SZLACHTA CZĄSTKOWA W OBRAZIE WSI z okazji Jubileuszu XX-lecia Związku Szlachty Polskiej.
20 czerwca 2015 godz. 12:30
Wstęp wolny

Otwarcie konferencji ze słowami wstępnymi organizatorów
prof. Radosław Żerelik – dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Piotr Oszczanowski – dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu
prof. Sławomir Górzyński – prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego
Elżbieta Berendt – kierownik Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Adam Biliński – prezes Związku Szlachty Polskiej Oddział we Wrocławiu
Prowadzenie konferencji: prof. Bogdan Rok
Program
Część I
dr Leszek Zakrzewski „Szlachta cząstkowa w perspektywie socjologii”
dr Rafał Smoczyński „Reprodukcja struktury społecznej współczesnej szlachty cząstkowej. Projekt badania socjologicznego”
dr Łukasz Lubicz-Łapiński „Zwyczaje i obrzędy w społeczności szlachty zagrodowej XIX-XX w.”
dr Irena Kotowicz-Borowy „Drobna szlachta jako zjawisko społeczno-kulturowe dawniej i współcześnie”
Przerwa kawowa 30 minut
Część II
dr hab. U.Z. Joanna Karczewska „Rozmieszczenie własności szlachty zagrodowej i cząstkowej na Kujawach w XIV-XV w.”
dr Tomasz Jaszczołt „Pomiara włók szlacheckich w Ziemi Drohickiej w 1547 r.”
dr Paweł Klint „Majątek drobnej szlachty wielkopolskiej w XVII w.”
mgr Adam Pszczółkowski „Okoliczna szlachta powiatu lidzkiego w świetle spisów podatkowych z XVII i XVIII w.”
Przerwa obiadowa 1 godzina
Część III
dr Krzysztof Boroda „Drobna szlachta w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI w.”
prof. Jolanta Sikorska-Kulesza „Drobny szlachcic przed sądem w ordynacji nieświeskiej i dawidgródeckiej na początku XIX w.”
dr hab.prof. U.O. Sławomir Górzyński „Szlachta cząstkowa i legitymacje szlacheckie w Galicji”
dr Tadeusz Krawczak „Związek Szlachty Zagrodowej w II Rzeczypospolitej”
Przerwa kawowa 30 minut
Panel dyskusyjny
Moderacja i prowadzenie: dr Paweł Klint
prof. Jan Tęgowski – Instytut Historii Uniwersytetu Mikołaja

print