I Dzień Ormiański we Wrocławiu

I Dzień Ormiański:
w Muzeum Etnograficznym:
• Koncert Lusine Dżarahian z Armenii.
• O zbiorach Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich opowie jej prezes Ewa Abgarowicz.
• O renowacji katedry ormiańskiej we Lwowie, wykład z prezentacją multimedialną Joanny Czernichowskiej i Agnieszki Pawlak (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie).
19 czerwca 2011 (niedziela), godz. 14.00
kościół Ojców Dominikanów (pl. Dominikański 2)
• Msza św. w obrządku ormiańskokatolickim celebrowana przez ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
26 czerwca 2011 (niedziela)
Wyspa Słodowa
„Kalejdoskop Kultur” – Festiwal Mniejszości Narodowych i Etnicznych
• Domek Ormiański na Wyspie Słodowej

print