godz. 15:00 → Architektura i tożsamość.Wrocławski trop na żydowskim cmentarzu

Wykład dr Amalii Reisenthel | wstęp wolny

Wykład poświęcony architektonicznym wyrazom procesów transformacji, jakim podlegała społeczność żydowska w Cesarstwie Niemieckim (głównie w Prusach) w okresie swojej emancypacji w XIX wieku. Przykład gminy żydowskiej miasta Breslau okazuje się idealnym punktem wyjścia do tego rodzaju poszukiwań. Analizując zabudowę cmentarza żydowskiego mieszczącego się przy dzisiejszej ul. Ślężnej we Wrocławiu, dr Amalia Reisenthel przedstawi, w jaki sposób nowo powstały odłam judaizmu liberalnego, odcinając się od ortodoksji swoich przodków, poszukiwał adekwatnych form architektonicznych dla zaprezentowania swojego miejsca w społeczeństwie.


Amalia Reisenthel urodziła się we Wrocławiu. Jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, który ukończyła w 1969 z najwyższą notą. W 1971, po nagonce antysemickiej związanej z wydarzeniami Marca’68, wyemigrowała do Republiki Federalnej Niemiec. W 2014 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Monachijskiej TUM u prof. W. Nerdingera. Jej tematem było wyrażanie tożsamości żydowskiej mniejszości narodowej przez architekturę w XIX w. na przykładzie cmentarza żydowskiego przy ul. Ślężnej we Wrocławiu. W 2015 r. praca ta została opublikowana w języku niemieckim przez prestiżowe wydawnictwo naukowe LIT Verlag w Braunschweigu.

print