Oprowadzanie w Panoramie Racławickiej

Zajęcia edukacyjne w Panoramie Racławickiej

Informacje organizacyjne o seansach grupowych

Na wszystkie terminy (a zwłaszcza majowe i czerwcowe) konieczne są wcześniejsze rezerwacje dnia i godziny seansu. Rezerwacji można dokonać:
▷ telefonicznie pod numerami: (+48) 71 344 23 44, (+48) 71 343 36 39, (+48) 71 344 16 61/62 (wew. 113, 114, 116)
▷ osobiście w Dziale Rezerwacji Panoramy Racławickiej
▷ przesyłając zamówienie pocztą na adres: Panorama Racławicka, ul. J. E. Purkyniego 11, 50-155 Wrocław
▷ faksem na numer: (+48) 71 343 36 39, (+48) 71 344 15 11
▷ zamawiając e-mailem pod adresem: biuro@panoramaraclawicka.pl

W zamówieniu należy podać:
▷ datę – kiedy chcemy zwiedzać Panoramę Racławicką
▷ przedział czasowy, w jakim ma być seans (godziny od–do)
▷ liczbę osób w grupie (maksymalną łącznie z opiekunami)
▷ dokładną nazwę i adres pocztowy (z kodem pocztowym) osoby lub instytucji, dla której zamawiamy bilety
▷ telefon, fax, e-mail
▷ NIP
▷ imię i nazwisko osoby zamawiającej

Panorama Racławicka wyśle na podany przez Państwa adres zawiadomienie o dokonanej rezerwacji biletów z terminem, godziną zwiedzania oraz określeniem liczby zarezerwowanych biletów. Dolną częścią pisma – ZOBOWIĄZANIE – należy odesłać na adres Panoramy, potwierdzając w ten sposób przyjęcie rezerwacji.

Bilety wykupuje się w kasie Panoramy Racławickiej w dniu zwiedzania, na pół godziny przed seansem. Płatne gotówką lub kartą płatniczą.

 

print