Dzień Przedmieścia Oławskiego – koncert w ogrodach

Plenerowy akustyczny koncert piosenkarki Zuzanny
Moczek zamyka działania organizowane przez Biuro Festiwalowe
Impart 2016 w ramach pierwszej edycji Dnia
Przedmieścia Oławskiego. Ideą całego przedsięwzięcia
jest budowanie poczucia dumy wśród mieszkańców,
pokazanie wrocławianom walorów tej części miasta oraz
promocja wyjątkowych miejsc Przedmieścia. Muzealne
ekspozycje będą otwarte bezpłatnie dla zwiedzających
od godziny 10:00 do 20:00. Koncert rozpocznie się o godz. 18:00 / Wstęp wolny

print