Ule figuralne


Symeon z Dzieciątkiem Jezus, ul figuralny, 1782 (?), Dworek, okolice Lwówka Śląskiego, Dolny Śląsk
Symeon z Dzieciątkiem Jezus, ul figuralny, 1782 (?), Dworek, okolice Lwówka Śląskiego, Dolny Śląsk

        Spośród zgromadzonych przez Muzeum dawnych i współczesnych uli figuralnych wyróżnia się, będący świetnym przykładem monumentalnej dolnośląskiej rzeĄby ludowej, zespół tzw. Apostołów z Dworka koło Lwówka Śląskiego. Ule figuralne odnotowane były przed II wojną światową w licznych miejscowościach na Dolnym Śląsku. Już wtedy jednak należący do rodziny znanego tutejszego pszczelarza Gottfrieda Überschaera (1750-1830) zespół Apostołów uważany był za wyjątkowo interesujący, opisywany w wielu - także zagranicznych - czasopismach i polecany jako szczególna atrakcja turystyczna.
        W opracowaniach naukowych mamy do czynienia z dużą rozpiętością datowania uli należących do tego zespołu (od XVI do XVIII w.), czemu towarzyszy znaczne zróżnicowanie domniemywań co do ich autorstwa. Najbardziej prawdopodobna wydaje się jednak hipoteza, że większość obiektów została wykonana na zlecenie ojca G. Überschaera lub nawet jego samego w Lwówku Śląskim ok. roku 1800, a następnie zbiór był systematycznie powiększany przez kolejnych właścicieli.
        Nazwa "Apostołowie", znajdująca uzasadnienie zaledwie w dwóch wypadkach, prawdopodobnie wynikła ze skojarzenia liczby uli, stanowiących pierwotnie trzon zespołu, z dwunastoma apostołami. Spośród 20 uli odnotowanych w 1920 r., eksponowanych w Dworku na specjalnej, zadaszonej platformie, dziś w zbiorach zachowało się 13 uli i fragment czternastego. Nadnaturalnej wielkości figury to interesujące artystycznie uformowania Mojżesza, Arcykapłana, Symeona z Dzieciątkiem Jezus, biskupa, zakonnicy, strażnika, apostołów, pary narzeczonych oraz kobiet w strojach regionalnych.


Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni