Wystawy czasowe

Kaligrafia18.02.2017 - 13.04.2017 : „Koran: kaligrafa i iluminacja w stylu osmańskim”
Wystawa prezentuje powstałe w okresie ponad 400 lat przykłady koranicznej kaligrafii autorstwa najwybitniejszych artystów począwszy od Şeyha Hamdullaha (1429-1520), który do kaligrafii islamskiej wprowadził osmańsko-tureckie elementy, poprzez Ahmeda Karahisârî’ego (1470-1556), Hâfıza Osmana (1642-1698), Yedikuleli Seyyida Abdullaha (1670-1731), Mustafę Izzeta (1801-1876), Mehmeda Şevkı’ego (1829-1887), Hasana Rızę (1849-1920). Ponadto dodatkowych wrażeń estetycznych dostarczą iluminacje i zdobienia szkatułek do przechowywania Koranu. Sztuka iluminacji, która rozwinęła się kilkaset lat temu w Azji Środkowej charakteryzuje się stylizowanymi, wielobarwnymi ornamentami roślinnymi i zwierzęcymi, w tym także uzyskanymi za pomocą złotego atramentu. Wystawa udostępniona dzięki dr. hab. Öztürkowi Emiroğlu, dyrektorowi Yunus Emre Enstitüsü – Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie.
Szczegóły >>
02.09.2016 - 26.02.2017 : Skarby europejskiej kultury tradycyjnej
"Skarby europejskiej kultury tradycyjnej” to wystawa prezentująca 91 zjawisk z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, pochodzących z 28 krajów europejskich i wpisanych na Listy światowego dziedzictwa niematerialnego UNESCO (Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony). W październiku 2003 roku podczas trzydziestej drugiej sesji Zgromadzenia Ogólnego UNESCO przyjęto Konwencję w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ekspozycja ma charakter multimedialny, składają się na nią prezentacje planszowe, filmy, fotografie. Zobaczyć będzie można miedzy innymi: taniec rekrutów z Czech, Paradę Dzwonników z regionu Kostav w Chorwacji, konny połów krewetek w Belgii, obchody święta ognia w Pirenejach. Wystawa została zrealizowana przez Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pod patronatem honorowym UNESCO, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, w ramach projektu "Niematerialne dziedzictwo regionu i skarby europejskiej kultury tradycyjnej" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. http://www.unesco.pl/polski-komitet-ds-unesco/ http://www.nid.pl/pl/ Kuratorka wystawy : Hanna Golla Za użyczenie eksponatów organizatorzy wystawy dziękują Instytutowi Słowackiemu i Rumuńskiemu Instytutowi Kultury w Warszawie, a także Das Museum im Haus der Fasnacht w Imst i dr. Edwardowi Wąsiewiczowi, Konsulowi Honorowemu Austrii we Wrocławiu. Integralna częścią wystawy jest zewnętrzna prezentacja 17 zjawisk umieszczonych na polskiej Krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Szczegóły >>

Pokaż archiwum >>

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni