Polityka prywatnoŚci

Polityka prywatności

Muzeum Etnograficznego

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, podstaw i zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum Etnograficznego – oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław, NIP: 896-000-60-69

Źródło i sposób zbierania danych

Dane osobowe są gromadzone:

 • w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej – w zakresie określonym przepisami prawa,
 • w związku z usługą tzw. newslettera informującego o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach oraz nowościach wydawniczych,
 • poprzez automatyczne gromadzenie tzw. plików cookies w trakcie wizyty na stronach Muzeum Etnograficznego i Muzeum.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane:

 • na podstawie przepisów prawa określających zadania Muzeum realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit c i e RODO) – w związku z wykonywaniem przez Muzeum działalności statutowej –
 • na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
 • w zakresie monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach Muzeum – w celu zapewnienia ochrony osób i mienia,
 • poznania preferencji Użytkowników odwiedzających strony Muzeum, wykrywania botów i błędów, w celach statystycznych oraz marketingu bezpośredniego,
 • w odniesieniu do plików cookies – w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych
 • w oparciu o wyrażoną przez Użytkownika zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), w celu:
 • w celu przesyłania informacji marketingowych i handlowych o organizowanych przez Muzeum wydarzeniach, wystawach oraz nowościach wydawniczych,

Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera oraz w ramach plików cookies jest dobrowolne.

Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące m.in. adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach.

Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, tworzenia statystyk i analizy zachowań użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Dane z plików cookies mogą być również wykorzystywane przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, poprzez obecność na stronach wtyczek umożliwiających dzielenie się treścią.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki  lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat plików cookies dostępne są w zakładce „Polityka cookies” dostępnej pod tym adresem: http://www.mnwr.art.pl/CMS/polityka_cookies/polityka_cookies.html

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, dostawcom usług IT, usług hostingowych, usług marketingowych, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili, bez podania przyczyny;
 • prawo dostępu do danych osobowych – prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych – prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych – tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania – z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie,  zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą

Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych?

We wszystkich kwestiach dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w działalności Muzeum oraz w celu realizacji uprawnień przysługujących osobowym, których dane dotyczą prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorami Ochrony Danych – Pani Dominika Jeżewska, e-mail: iodo@mnwr.art.pl

                                                                                                                             Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni