Dolny Śląsk... - filmy

W 2014 roku Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu zrealizowało projekt "Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce...". Powstało 15 filmów edukacyjnych poświęconych powojennemu osadnictwu na Dolnym Śląsku. Filmy te przedstawiając losy, zwyczaje i folklor muzyczny ludności autochtonicznej oraz przybyszów, stanowią zarazem multimedialny tom dedykowany Oskarowi Kolbergowi. Dopełniają jego opracowanie "Lud. Jego zwyczaje..." o problematykę regionu dotkniętego dramatem przymusowych przesiedleń oraz przerwaniem tradycji kulturowej. W takim ujęciu mają one wymiar uniwersalny i skłaniają do rozważań na temat kulturowej płynności współczesnego świata oraz zagrożeń dla tożsamości wielu wspólnot poddanych presji dramatycznych wydarzeń historycznych.Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Instytut Muzyki i Tańca

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni