Wydarzenie

24.02.2018 : Życie religijne we Wrocławiu do 1968 roku - wykład Jerzego Kichlera
Wydarzenie towarzyszące wystawie „Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945–1970” Autor przedstawi specyfikę żydowskiego życia religijnego – działalność Zrzeszenia Religijnego, a następnie Kongregacji Wyznania Mojżeszowego we Wrocławiu. Scharakteryzuje działalność wrocławskich domów modlitwy (działających przy ul. Włodkowica, Oleśnickiej i Żeromskiego), mykwy, jatki koszernej i piekarni macy. Wspomni także o rabinach działających we Wrocławiu do 1966 roku. Jerzy Kichler urodził się w 1947 roku w Krakowie, z wykształcenia magister inżynier elektryk. Wykładowca uniwersytecki, nauczyciel judaizmu, działacz na rzecz społeczności żydowskiej i dialogu międzyreligijnego. Autor esejów i artykułów dotyczących historii judaizmu i zabytków kultury materialnej Żydów oraz komentarzy biblijnych. W latach 1999–2003 był przewodniczącym zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu, a w latach 1997–2003 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Inspirator odbudowy synagogi Pod Białym Bocianem, pomysłodawca i działacz Dzielnicy Wzajemnego Szacunku we Wrocławiu. / wstęp wolny / Termin: 24.02.2018, godz. 15:00

<< Powrót

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni