Edukacja

Tematy lekcji muzealnych dla dzieci przedszkolnych
 1. Kijanka - nie żabka
  Na wystawie stałej "Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość" poznamy dawne sprzęty codziennego użytku, spróbujemy odgadnąć ich przeznaczenie. Stworzymy też własną pamiątkę - pocztówkę z muzeum.
 2. Zabawy z zabawkami
  Zobaczymy z bliska drewniane zabawki ze zbiorów muzealnych, pobawimy się kopiami zabytków i samodzielne wykonamy zabawkę z papieru.
 3. Świętowanie: Boże Narodzenie, Wielkanoc
  Zajęcia poprzedzone zwiedzaniem wystawy tematycznej, wprowadzą w świat symboli i obyczajów świątecznych. Dowiemy się o przygotowaniach, niecodziennych rytuałach, odświętnych dekoracjach i akcesoriach. Spotkanie połączone z zabawą plastyczną - przygotowywaniem ozdób świątecznych.
 4. W kalendarzu obrzędowym: Święty Mikołaj, zapusty
  Zajęcia są opowieścią o dawnych i współczesnych zwyczajach roku obrzędowego. Spotkanie połączone jest z zabawą plastyczną - tworzymy papierowego Mikołaj, maskę karnawałową.
 5. Nieszablonowo
  Na wystawie stałej i w sali edukacyjnej zobaczymy obrazy malowane na szkle. Poznamy techniki pracy dolnośląskich twórców. Zajęcia plastyczne - malowanie na szklanej tafli.
 6. Strój czy ubranie
  Na wystawie stałej poznamy stroje ludowe ze zbiorów muzealnych. W sali edukacyjnej zobaczymy z bliska podstawowe elementy tradycyjnego ubioru. Zespołowa zabawa plastyczna "Kolorem i fakturą".
 7. Wycinanka
  Zajęcia plastyczne (praca samodzielna) poprzedzone opowieścią o specyfice polskich wycinanek, obejrzeniem oryginałów i pokazem wykonywania wycinanki.
 8. "Ta Dorotka, ta malusia..."
  Opowieść o dawnych piosenkach dla dzieci i o słowach, których już nie używamy, nauka wybranego tekstu i wspólne śpiewanie

Tematy lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
(scenariusz zajęć każdorazowo dostosowany jest do wieku odbiorców)

Historia i tradycyjna kultura regionu
 1. Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej "Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość" - opowieść o dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska (przed II wojną światową i po niej).
 2. Historia przełamana. Zmiana granic po II wojnie światowej - zmianą struktury etnicznej Dolnego Śląska. Zajęcia warsztatowe związane z kulturą mniejszości etnicznych i narodowych.
 3. Różnorodność kulturowa i etniczna Dolnego Śląska na przykładzie wybranego filmu z serii "Dolny Śląsk. Lud jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce...". Komentarz, dyskusja.
Rzemiosło jak sztuka. Sztuka jak rzemiosło
 1. Zwiedzanie wystawy stałej "Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość" ze wskazaniem na wybrane działy rzemiosł wiejskich (kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, garncarstwo)
 2. Piernikarstwo dolnośląskim fenomenem
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, prezentacja form piernikarskich w sali edukacyjnej. Opowieść o bartnictwie i pszczelarstwie, ulach kodowych i koszkach oraz kolekcji zabytkowych uli figuralnych
 3. Stroje ludowe - ich znaczenie, sposób wykonania, techniki zdobienia Zwiedzanie wystawy, prezentacja podstawowych elementów stroju, zajęcia praktyczne.
 4. Ludowe instrumenty
  Prezentacja wybranych przykładów ze zbiorów muzealnych. Opowieść o twórcach instrumentów i muzykantach.
 5. Malowane meble w kolekcji Muzeum Etnograficznego
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, malowanie na płytach o strukturze drewna.
 6. Obraźnicy czy malarze? Malarstwo na szkle specyfiką regionu
  Prezentacja eksponatów na wystawie stałej. Udostępnienie kopii w sali edukacyjnej; warsztaty malowania na szklanych taflach
 7. Tradycyjne wycinanki ludowe inspiracją dla etnodesignu
  Prezentacja oryginałów, poznanie zasad tworzenia wycinanek oraz samodzielne wykonanie.
Czas świętowania. Czas życia.
Opowieść o dawnym świętowaniu w polskiej kulturze tradycyjnej; o zmieniających się okolicznościach, zachowaniach:
 1. Andrzejki (w programie zabawy tematyczne)
 2. Święty Mikołaj (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 3. Boże Narodzenie (zwiedzanie okolicznościowej wystawy; możliwość wykonania dekoracji świątecznych)
 4. Zapusty (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 5. Święty Walenty czy święty Jan
 6. Marzanna (w programie zajęć - praca plastyczna)
 7. Wielkanoc (zwiedzanie okolicznościowej wystawy; możliwość wykonania rekwizytów świątecznych - palmy lub pisanki)
 8. Narodziny, wesele, pogrzeb - wykład z prezentacją o zwyczajach, zachowaniach, rekwizytach w polskiej tradycji chłopskiej
Dusiołki i mamuny - demonologia ludowa
Wykład o ludowych wyobrażeniach demonologicznych; o demonach zapomnianych i tych wciąż obecnych w naszej świadomości (zajęcia połączone z pracą plastyczną).


Prowadzimy lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 25 osób, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.

Koszt lekcji muzealnej wynosi:
 • grupy przedszkolne - 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
 • szkoły - 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Dział Oświatowy
Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław

paulina.suchecka@mnwr.art.pl
tel. 071 344-33-13
w godzinach od 9.00 do 15.00


Informacje o pozostałych działaniach edukacyjnych (aktualnych warsztatach, wykładach, koncertach i seminariach) zamieszczane są w zakładce WYDARZENIA.

11.02.2017, godz. 15:00 O zjawiskach z „Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”: pochód lajkonika i flisackie tradycje w Ulanowie
Wykład prowadzony przez Martę Derejczyk poświęcony będzie krakowskiemu lajkonikowi oraz tradycjom flisackim, genezie tych zjawisk, związanym z nimi legendom oraz współczesnym działaniom na rzecz ich ochrony. Wstęp wolny
NOWOŚĆ! Cykle zajęć dla dzieci przedszkolnych:
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla grup przedszkolnych. Proponowane zajęcia są doskonałym uzupełnieniem programu przedszkolnego, wpisując się w założenia edukacji międzykulturowej stanowiącej istotny element współczesnych programów nauczania. Proponujemy następujące cykle zajęć: 1. Śpiewające przedszkole (10 zajęć) – zajęcia umuzykalniające, podczas których poprzez taniec, śpiew i grę na instrumentach uczestnicy będą mogli poznać bogactwo polskiej muzyki tradycyjnej i zabawy dla dzieci znane z czasów naszych babć i dziadków. 2. Etno-recykling (6 zajęć) – zabawa w ludowych rzemieślników i artystów z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku i przetwarzaniem ich w twórczy sposób. 3. Mały etnograf (6 zajęć) – podczas wizyty w muzeum będzie można wcielić się w rolę etnografów-badaczy i spróbować odkryć przeznaczenie różnych muzealnych eksponatów. 4. Dzieci z różnych stron świata (6 zajęć) – zajęcia dotyczące różnorodności kulturowej na świecie, połączone z wykonaniem pracy plastycznej. Informacje praktyczne: ● Każdy cykl obejmuje 6 zajęć, odbywających się raz w miesiącu w uzgodnionym wcześniej terminie. Cykl „Śpiewające przedszkole” obejmie 10 zajęć odbywających się raz na 2 tygodnie. Istnieje możliwość zapisania grupy na pojedyncze zajęcia z cyklu. ● Opłata za udział w zajęciach: 3 zł od dziecka. Opiekunowie są zwolnieni z opłaty, prosimy o współpracę z prowadzącym podczas trwania zajęć. ● Czas trwania zajęć: 45–50 minut. ● Maksymalna wielkość grupy: 25 osób. Zapisy: Obowiązuje rezerwacja terminu zajęć. Zapisy na zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00 pod nr. telefonu 71-344-33-13 lub pod adresem mailowym: edukacja@muzeumetnograficzne.pl. Koordynacja zajęć dla przedszkolaków: Zuzanna Lelek.

 
14.01.2017, godz. 15:00 O zjawiskach z „Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”: rusznikarstwo artystyczne i historyczne szopkarstwo krakowskie
Podczas wykładu Pauliny Sucheckiej przedstawione zostaną dwa zjawiska wpisane na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO”. Prelegentka przybliży ich historię, najważniejsze postacie z nimi związane, opowie też o współczesnym rusznikarstwie i szopkarstwie. Wstęp wolny
11.12.2016, godz. 12:00 Kiedy szopka jest krakowska? warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
Warsztaty wokół zjawiska wpisanego na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”, podczas których będzie można przyjrzeć się z bliska, jak powstaje szopka krakowska oraz samodzielnie stworzyć jej elementy, wykorzystując materiały i techniki, jakie stosują od lat krakowscy szopkarze. Prowadzenie: Filip Fotomajczyk Wstęp wolny Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–15:00 pod nr. tel. 71 344 33 13 lub adresem mailowym: muzeum@muzeumetnografczne.pl

 
4.12.2016, godz. 12:00 Opłatkowe światy – warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat
Podczas warsztatów związanych z tradycjami Bożego Narodzenia będzie można poznać sposób wypiekania opłatków, dowiedzieć się, jakie znaczenie przypisywano bożonarodzeniowym opłatkom oraz stworzyć samodzielnie tradycyjne ozdoby-światy. Prowadzenie: Paulina Suchecka Wstęp wolny Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 pod nr. tel. 71 344 33 13 lub pod adresem mailowym: muzeum@muzeumetnografczne.pl
6.11.2016: Robimy Lajkonika!
6 listopada, godz. 12:00 Warsztaty wokół zjawiska wpisanego na „Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego”. Krakowski Pochód Lajkonika to zwyczaj, który nie zmienił się od prawie 200 lat. W oktawę Bożego Ciała ulicami miasta wędruje barwny orszak, którego główną postacią jest Lajkonik – jeździec przebrany za Tatara. Na zajęciach poznamy legendy i piosenki związane z tym zwyczajem, przygotujemy też wspólnie przebranie dla Lajkonika. Prowadzenie: Marta Derejczyk Warsztaty dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Wstęp wolny. Zapisy pod nr. tel. 71 344 33 13 lub pod adresem mailowym: muzeum@muzeumetnograficzne.pl

 Pochód Lajkonika, Kraków 2011 r., fotografia z archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa
23.08.2016: Bartnicy i pszczelarze
Kto dawniej robił miód? Czym jest leśna pasieka? Czy rzeźba może być ulem? Na warsztatach poznamy tajemnice dawnych bartników i pszczelarzy, zobaczymy używane przez nich sprzęty, poznamy legendy, jakie opowiadano o pszczołach. Na koniec zajęć przy użyciu prawdziwego pszczelego wosku spróbujemy wykonać tradycyjny batik na kawałku materiału. Wstęp wolny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (tel. 71/344-33-13). Zajęcia dla zorganizowanych grup (półkolonie i kolonie) są płatne; realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania. Grupa do 30 osób (maksymalnie), cena 4,00 zł. od dziecka.
16.08.2016: Zabawy z muzyką
Lato to najlepszy czas na zabawy w ogrodzie! Na zajęciach zaprosimy Was do zabawy z towarzyszeniem ludowych instrumentów oraz muzyki, poznamy tańce na „na dwa” i „na trzy”, użyjemy swoich rąk, nóg i głosów. Wstęp wolny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (tel. 71/344-33-13). Zajęcia dla zorganizowanych grup (półkolonie i kolonie) są płatne; realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania. Grupa do 30 osób (maksymalnie), cena 4,00 zł. od dziecka.
26.07.2016: Krzyżyk, nie kółko (haftowanie)
Czy haftowanie to sztuka? O czym opowiadają kolory? „Igła, nitka, rączek para: ładny haft powstanie zaraz” – na wakacyjnych zajęciach w muzeum obejrzymy piękne haftowane koszule i samodzielnie wykonamy kolorową aplikację. Wstęp wolny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (tel. 71/344-33-13). Zajęcia dla zorganizowanych grup (półkolonie i kolonie) są płatne; realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania. Grupa do 30 osób (maksymalnie), cena 4,00 zł. od dziecka.
19.07.2016: Bartnicy i pszczelarze
Kto dawniej robił miód? Czym jest leśna pasieka? Czy rzeźba może być ulem? Na warsztatach poznamy tajemnice dawnych bartników i pszczelarzy, zobaczymy używane przez nich sprzęty, poznamy legendy, jakie opowiadano o pszczołach. Na koniec zajęć przy użyciu prawdziwego pszczelego wosku spróbujemy wykonać tradycyjny batik na kawałku materiału. Wstęp wolny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (tel. 71/344-33-13). Zajęcia dla zorganizowanych grup (półkolonie i kolonie) są płatne; realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania. Grupa do 30 osób (maksymalnie), cena 4,00 zł. od dziecka.
12.07.2016: Zabawy z muzyką
Lato to najlepszy czas na zabawy w ogrodzie! Na zajęciach zaprosimy Was do zabawy z towarzyszeniem ludowych instrumentów oraz muzyki, poznamy tańce na „na dwa” i „na trzy”, użyjemy swoich rąk, nóg i głosów. Wstęp wolny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (tel. 71/344-33-13). Zajęcia dla zorganizowanych grup (półkolonie i kolonie) są płatne; realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania. Grupa do 30 osób (maksymalnie), cena 4,00 zł. od dziecka.
Czerwonych korali czar
Czerwonych korali czar prelekcja 9 lipca o godz. 15.00 Hanna Golla – Kustosz Działu Tkanin i Strojów Ludowych W ramach cyklu Zbiory nieznane prelekcja Hanny Golli - kustosza Działu Tkanin i Strojów Ludowych - Czerwonych korali czar. W odświętnym polskim stroju ludowym, przede wszystkim kobiecym, ale również męskim, ważną rolę spełniała biżuteria, podkreślająca bogactwo ubioru i jego uroczysty charakter. Ilość i jakość tych dodatkowych elementów uzależniona była od zamożności i pozycji rodziny. Często tylko najbogatsi mogli pozwolić sobie na ozdoby wykonane ze szlachetnych materiałów, takich jak np. prawdziwe korale.
5.07.2016: Krzyżyk, nie kółko (haftowanie)
Czy haftowanie to sztuka? O czym opowiadają kolory? „Igła, nitka, rączek para: ładny haft powstanie zaraz” – na wakacyjnych zajęciach w muzeum obejrzymy piękne haftowane koszule i samodzielnie wykonamy kolorową aplikację. Wstęp wolny. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa (tel. 71/344-33-13). Zajęcia dla zorganizowanych grup (półkolonie i kolonie) są płatne; realizowane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu spotkania. Grupa do 30 osób (maksymalnie), cena 4,00 zł. od dziecka.
11.02.2016: Ze skrzydłami, a nie lata. Tryptyk
Zapraszamy (godz.12 00) na zajęcia otwarte dla dzieci w wieku 6-12 lat. Spotkania nawiązywały będą do aktualnych wystaw czasowych: • „Pierniki. Podróż do krainy zmysłów… przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej” • „Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO” WSTĘP WOLNY. Obowiązują zapisy pod nr tel.71 344-33-13 (w godz. 9.00 - 15.00)
04.02.2016: Forma – piernik – torba
Zapraszamy (godz. 12 00) na zajęcia otwarte dla dzieci w wieku 6-12 lat. Spotkania nawiązywały będą do aktualnych wystaw czasowych: • „Pierniki. Podróż do krainy zmysłów… przez Śląsk, Łużyce Górne i 900-letnią kulturę kulinarną w Europie Środkowej” • „Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO” WSTĘP WOLNY. Obowiązują zapisy pod nr tel.71 344-33-13 (w godz. 9.00 - 15.00) Dla grup zorganizowanych - ZAJĘCIA ODPŁATNE w innych terminach, ustalanych z Działem Oświatowym.
Pokaż archiwum >>

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni