Education

Tematy lekcji muzealnych dla dzieci przedszkolnych
 1. Kijanka - nie żabka
  Na wystawie stałej "Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość" poznamy dawne sprzęty codziennego użytku, spróbujemy odgadnąć ich przeznaczenie. Stworzymy też własną pamiątkę - pocztówkę z muzeum.
 2. Zabawy z zabawkami
  Zobaczymy z bliska drewniane zabawki ze zbiorów muzealnych, pobawimy się kopiami zabytków i samodzielne wykonamy zabawkę z papieru.
 3. Świętowanie: Boże Narodzenie, Wielkanoc
  Zajęcia poprzedzone zwiedzaniem wystawy tematycznej, wprowadzą w świat symboli i obyczajów świątecznych. Dowiemy się o przygotowaniach, niecodziennych rytuałach, odświętnych dekoracjach i akcesoriach. Spotkanie połączone z zabawą plastyczną - przygotowywaniem ozdób świątecznych.
 4. W kalendarzu obrzędowym: Święty Mikołaj, zapusty
  Zajęcia są opowieścią o dawnych i współczesnych zwyczajach roku obrzędowego. Spotkanie połączone jest z zabawą plastyczną - tworzymy papierowego Mikołaj, maskę karnawałową.
 5. Nieszablonowo
  Na wystawie stałej i w sali edukacyjnej zobaczymy obrazy malowane na szkle. Poznamy techniki pracy dolnośląskich twórców. Zajęcia plastyczne - malowanie na szklanej tafli.
 6. Strój czy ubranie
  Na wystawie stałej poznamy stroje ludowe ze zbiorów muzealnych. W sali edukacyjnej zobaczymy z bliska podstawowe elementy tradycyjnego ubioru. Zespołowa zabawa plastyczna "Kolorem i fakturą".
 7. Wycinanka
  Zajęcia plastyczne (praca samodzielna) poprzedzone opowieścią o specyfice polskich wycinanek, obejrzeniem oryginałów i pokazem wykonywania wycinanki.
 8. "Ta Dorotka, ta malusia..."
  Opowieść o dawnych piosenkach dla dzieci i o słowach, których już nie używamy, nauka wybranego tekstu i wspólne śpiewanie

Tematy lekcji muzealnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów
(scenariusz zajęć każdorazowo dostosowany jest do wieku odbiorców)

Historia i tradycyjna kultura regionu
 1. Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy stałej "Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość" - opowieść o dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska (przed II wojną światową i po niej).
 2. Historia przełamana. Zmiana granic po II wojnie światowej - zmianą struktury etnicznej Dolnego Śląska. Zajęcia warsztatowe związane z kulturą mniejszości etnicznych i narodowych.
 3. Różnorodność kulturowa i etniczna Dolnego Śląska na przykładzie wybranego filmu z serii "Dolny Śląsk. Lud jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce...". Komentarz, dyskusja.
Rzemiosło jak sztuka. Sztuka jak rzemiosło
 1. Zwiedzanie wystawy stałej "Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość" ze wskazaniem na wybrane działy rzemiosł wiejskich (kowalstwo, bednarstwo, tkactwo, garncarstwo)
 2. Piernikarstwo dolnośląskim fenomenem
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, prezentacja form piernikarskich w sali edukacyjnej. Opowieść o bartnictwie i pszczelarstwie, ulach kodowych i koszkach oraz kolekcji zabytkowych uli figuralnych
 3. Stroje ludowe - ich znaczenie, sposób wykonania, techniki zdobienia Zwiedzanie wystawy, prezentacja podstawowych elementów stroju, zajęcia praktyczne.
 4. Ludowe instrumenty
  Prezentacja wybranych przykładów ze zbiorów muzealnych. Opowieść o twórcach instrumentów i muzykantach.
 5. Malowane meble w kolekcji Muzeum Etnograficznego
  Ukierunkowane zwiedzanie wystawy stałej, malowanie na płytach o strukturze drewna.
 6. Obraźnicy czy malarze? Malarstwo na szkle specyfiką regionu
  Prezentacja eksponatów na wystawie stałej. Udostępnienie kopii w sali edukacyjnej; warsztaty malowania na szklanych taflach
 7. Tradycyjne wycinanki ludowe inspiracją dla etnodesignu
  Prezentacja oryginałów, poznanie zasad tworzenia wycinanek oraz samodzielne wykonanie.
Czas świętowania. Czas życia.
Opowieść o dawnym świętowaniu w polskiej kulturze tradycyjnej; o zmieniających się okolicznościach, zachowaniach:
 1. Andrzejki (w programie zabawy tematyczne)
 2. Święty Mikołaj (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 3. Boże Narodzenie (zwiedzanie okolicznościowej wystawy; możliwość wykonania dekoracji świątecznych)
 4. Zapusty (zajęcia połączone z pracą plastyczną)
 5. Święty Walenty czy święty Jan
 6. Marzanna (w programie zajęć - praca plastyczna)
 7. Wielkanoc (zwiedzanie okolicznościowej wystawy; możliwość wykonania rekwizytów świątecznych - palmy lub pisanki)
 8. Narodziny, wesele, pogrzeb - wykład z prezentacją o zwyczajach, zachowaniach, rekwizytach w polskiej tradycji chłopskiej
Dusiołki i mamuny - demonologia ludowa
Wykład o ludowych wyobrażeniach demonologicznych; o demonach zapomnianych i tych wciąż obecnych w naszej świadomości (zajęcia połączone z pracą plastyczną).


Prowadzimy lekcje muzealne dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, czwartki i piątki, trwają ok. 50 minut, prowadzone są na salach wystawienniczych oraz w sali edukacyjnej. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi.

Wszystkie zajęcia prowadzone są dla grup liczących maksymalnie 25 osób, po uprzednim uzgodnieniu terminu i tematu lekcji, telefonicznie bądź osobiście.

Koszt lekcji muzealnej wynosi:
 • grupy przedszkolne - 3 zł/os. za 1 godz. lekcyjną
 • szkoły - 4 zł/os. za 1 godz. lekcyjną

Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Dział Oświatowy
Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu
Ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław

paulina.suchecka@mnwr.art.pl
tel. 071 344-33-13
w godzinach od 9.00 do 15.00


Informacje o pozostałych działaniach edukacyjnych (aktualnych warsztatach, wykładach, koncertach i seminariach) zamieszczane są w zakładce WYDARZENIA.

Pokaż archiwum >>

Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Partnerzy medialni